fbpx
Klar for å gå i gang med en enkel, effektiv og lønnsom dugnad?
dugnad
dugnadspartner
Vi setter sammen opp en felles kjøreplan for dugnaden
dugnadspartner
Vi tildeler en kontaktperson hos oss som følger dere opp grundig under salgsperioden
dugnadspartner
Varene leveres enkelt og kostnadsfritt. Eskene er ferdigpakket og klar til hver deltager
Etter endt dugnad inngår vi sponsoravtale med våre kunder

Bli vår neste dugnadspartner

Best praksis med FibGreen

Norske klubber har i snitt en til to faste ansatte i administrasjonen. For å belaste administrasjonen og klubbens medlemmer minst mulig utarbeider vi en gjennomføringsmal på dugnaden. Den er basert på vår beste praksis og gjør at dugnaden blir effektivt gjenomført samtidig som den sørger for høy inntekt. Dugnadsmalen planlegges i detalj sammen med klubbens dugnadsansvarlig ved å sette mål og datoer for kjøreplan. I henhold til kjøreplanen produserer så FibGreen alt av intern og ekstern materiell som skal ut til klubbens ledere, spillere og foresatte.

Klubben får tildelt en kontaktperson hos FibGreen som følger gjennomføringen fra start til slutt. Målet med dette er at administrasjonen og dugnadsdeltakerne opplever dette som en positiv, effektiv og profesjonell måte å gjennomføre dugnad på. Dette sikrer også motivasjonen for neste dugnad.

For å sikre fremtidige inntekter for klubben tilbyr vi et langvarig samarbeid. Her går vi inn som sponsor i to til tre år etter avtale.

dugnad
Dugnadspartner
Info om Klubben


Kontaktperson


Begynn dugnaden allerede i dag

Bestill dugnadsmateriell til forhåndssalg

Kan vi hjelpe med noe?